Sản lượng thép không gỉ toàn cầu tăng 10,6% vào năm 2021: ISSF

July 22, 2022
tin tức mới nhất của công ty về Sản lượng thép không gỉ toàn cầu tăng 10,6% vào năm 2021: ISSF

Sản lượng thép không gỉ của các cửa hàng thép không gỉ trên thế giới tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2021 lên 56,3 triệu tấn, theo số liệu do Diễn đàn Thép không gỉ Quốc tế công bố ngày 14 tháng 3.

 

tin tức mới nhất của công ty về Sản lượng thép không gỉ toàn cầu tăng 10,6% vào năm 2021: ISSF  0

Sản lượng ở Trung Quốc tăng 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái lên 30,6 triệu tấn vào năm 2021, chiếm 54,4% tổng sản lượng toàn cầu.


Mức tăng hai con số so với cùng kỳ năm ngoái cũng được thấy ở châu Âu, tăng 13,6% lên 7,2 triệu tấn và Mỹ, tăng 10,4% lên 2,4 triệu tấn.
Sản lượng trong nhóm "khác" - bao gồm Brazil, Nga, Nam Phi, Hàn Quốc và Indonesia - cũng tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái lên 8,3 triệu tấn vào năm 2021.


Sản lượng quý 4 giảm 2,9% so với năm ngoái


Sản lượng sản xuất tại cửa hàng tan chảy toàn cầu trong quý 4 năm 2021 giảm 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng cao hơn 1,2% so với quý trước, đạt 13,7 triệu tấn.
Sản lượng của Trung Quốc trong quý giảm 12,5% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 7,2 triệu tấn, mặc dù con số này tăng 0,3% so với quý thứ ba.


Sản lượng quý 4 tại Mỹ cũng giảm 5,3% so với cùng kỳ và 2,5% so với quý trước xuống còn 538.000 tấn.Sản lượng ở phần còn lại của châu Á và châu Âu lần lượt tăng 10,1% và 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 2 triệu tấn và 1,8 triệu tấn.


Sản lượng hàng quý ở các khu vực khác tăng 23,5% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng giảm 0,2% so với quý 3 xuống 2,2 triệu tấn.